XBODY

100% Tập không giới hạn với PT

100% Bảo đảm biến đổi về thể hình

WHY XBODY ?

Hàng trăm phụ nữ đã giảm cân và có cơ thể cọn gàng thành công để đạt được vóc dáng hấp dẫn sau 6/12 gói tập luyện.

GÓI TẬP

Xbody có những gói luyện tập đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu của bạn.

Tập theo lớp

Mỗi buổi tập sẽ cho bạn một sự trải nghiệm bài tập toàn diện

XEM GÓI TẬP

12 LỚP – 4 TUẦN

2.900.000 VNĐ

18 LỚP – 6 TUẦN

4.200.000 VNĐ

24 LỚP – 8 TUẦN

5.500.000 VNĐ

CÁC LỚP KHÔNG GIỚI HẠN

Thẻ thành viên của bạn cho phép bạn tập không giới hạn và kết quả sẽ tốt nhất nếu bạn tham gia trên 3 lớp / tuần.

XEM GÓI TẬP

6 LỚP – 4 TUẦN

4.800.000 VNĐ

8 LỚP – 6 TUẦN

6.300.000 VNĐ

12 LỚP – 8 TUẦN

8.600.000 VNĐ

huấn luyện cá nhân

Các huấn luyện viên của XBody sẽ hướng dận bạn có một hệ thống luyện tập & dinh dưỡng khoa học dành riêng cho mục tiêu của bạn để bạn gọn hơn, khoẻ hơn và mạnh hơn.

XEM GÓI TẬP

1 kèm 1
Gói 120 ngày
36 buổi

16.000.000 VNĐ

1 kèm 2
Gói 120 ngày
36 buổi

22.000.000 VNĐ
(save 30%)

HUẤN LUYỆN VIÊN CỦA XBODY

Chúng tôi dành cho bạn 60 phút mỗi lớp và hơn 3 lớp mỗi tuần để có kết quả luyện tập tốt nhất.